4pulse website

Deze 4webinars - COVID-19 wordt mede mogelijk gemaakt door:


Sponsoren:

(meer informatie volgt)


?

4webinars

4webinars Nr 2: ​COVID-19                 
Woensdag 19 mei 2021, aanvang: 19:00 uur

Moderatoren

dr. M.R. (Marcel) van der Linde 

dr. E.P. (Ed) de Kluiver


In deze 4webinars kijken we terug naar de COVID-19 pandemie; wat was het effect tijdens de eerste golf door afschaling van zorg. Wat was het verschil met de 2de en 3de golf. 

Welke effecten heeft dit gehad voor de patiënt en productie bij de cardiologen. 


We kijken naar het beleid dat de NVVC hierop heeft gemaakt en de adviezen die zijn uitgebracht. We praten verder over wat er is gedaan met die adviezen en hoe toepasbaar ze zijn geweest? 
En kijken we vooruit naar wat we mee kunnen nemen naar de toekomst. Met name naar waar je als cardioloog in je eigen ziekenhuis alert op moet zijn. 

In dit webinar staat het inzicht wat de data ons brengt over COVID-19 centraal, waarbij specifiek wordt ingezoomd op: 
de impact op cardiovasculaire zorg en de "lessons learned” als cardioloog en NVVC voor een mogelijke toekomstige pandemie.

Programma overzicht

Accreditatie NVVC: aangevraagd

 • Opening en Introductie van het webinar, COVID-19
  • Doel en achtergrond van het onderzoek
 • Presentaties over de impact op: 
  • Verwijzingen vanuit de eerste lijn
  • Productie
  • Spoedverwijzingen PCI centra
  • Opnames, capaciteit en inzet personeel
 • Break-out-sessies
 • Terugkoppeling moderatoren (ontvangen feedback deelnemers, consolidatie uitkomsten break-out-sessie)
 • Polls, conclusie en afsluiting
 • 10 minutensessie 'Vragen aan sponsoren' 
  Aanmeldformulier

  Dit webinar geeft u veel informatie over de lessons learned van COVID-19 en geeft inzage in de effecten van uitgestelde zorg ten gevolge van COVID-19 pandemie


  Presentaties, impact op:

  • Verwijzing vanuit de eerste lijn
  • Productie
  • Spoedverwijzingen PCI centra
  • Opnames, capaciteit en inzet personeel

  10 minutensessie 'Vragen aan sponsoren'

  Wij bieden u de mogelijkheid om bij deze 'digitale inloop' de sponsoren vragen te stellen over het thema