4pulse website

Programma NVVC Najaarscongres online

Op 5 en 6 november zullen er vanuit Papendal live en on demand sessies in een speciaal congresportaal worden gepresenteerd.


Het programma zal de beide middagen volop gevuld worden met wetenschappelijke en educatieve sessies. Alle sessies, live en on demand zijn tijdens de congresdagen en de twee dagen daarna on demand te bekijken. Zo kunt u zelf een programma samenstellen van live sessies en on demand sessies.

Op woensdagavond 4 november, voorafgaand aan het online congres, vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. De toegang voor deze online vergadering is te vinden in het congresportal. De vergadering is enkel toegankelijk voor NVVC leden.

Woensdag 4 november

19:30 – 21:00 uurAlgemene Leden Vergadering

Donderdag 5 november

13:00 – 14:50 uur
13:00 – 13:40 uur


13:40 – 14:15 uur   


14:15 – 14:50 uur   


Parallelsessie 1

Thema sessie 1: Werkgroep NHRA en Connect AF

Transmurale initiatieven op het gebied van atriumfibrilleren

Moderators: dr. C.P. Allaart en dr. R.H. Beukema

• Guidelines AF

  Prof. dr. N.M.S. de Groot

• Dutch AF, NHR registratie en CUSTOM-AF 

  Dr. M.E.W. Hemels

• Kansen en valkuilen van wearables 

  Dr. R.K. Riezebos

13:00 – 14:50 uur13:00 – 13:25 uur   


13:25 – 13:50 uur


13:50 – 14:15 uur


14:15 – 14:40 uur


14:40 – 14:50 uur


Parallelsessie 2

Thema sessie 2: Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie

Moderator: dr. M.J.M. Cramer
• Psychosociale aspecten van hartrevalidatie
 Dr. P.M.J.C. Kuijpers, Maastricht UMC+
• Telerevalidatie, een blik op de toekomst
 Drs. R. Brouwers, Maxima MC
• Chronisch ZorgNet: naar een landelijk netwerk voor transmurale hartrevalidatie
 Prof. dr. J.A.W. Teijink, Catharina ziekenhuis
• 
Fabels en feiten over de behandeling van stabiele angina pectoris
  Dr. R.B.A. van den Brink, Amsterdam UMC

• Invasief of leefstijl? de ProFIT trial
  Dr. H.M.C. Kemps, Maxima MC

15:00 – 16:00 uur


Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessies 1

NovartisDe ACEi is obsoleet in 2021

Prof. dr. F. Zannad (University of Lorraine, Frankrijk)

Prof. dr. M. Senni (Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis, Italië)

15:00 – 15:30 uur

15:00 - 15:30 uur15:30 - 16:00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessies 2

Cablon: IV iron in heart failure: evidence, gaps, and what questions will ongoing CVOTs address
Moderator Prof. P. van der Meer, UMCG Groningen
Prof. dr. P. Kalra, Consultant Cardiologist Portsmouth Hospitals NHS Trust

BMS-Pfizer: BMS-Pfizer Real world data van NOACs in de praktijk ter preventie van beroertes

• Real World Evidence: belang van data uit de praktijk in aanvulling op data uit gerandomiseerd onderzoek

Prof. dr. M. Postma, hoogleraar Global Health Economics UMCG & RUG Groningen
• Real World Data NOACs, zijn alle NOACs gelijk?
Drs. B. Pos, cardioloog ZGT

16:00 – 17:00 uur
Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 1

Sanofi, Sanofi-GenzymeUw patiënt wil het gesprek met u opnemen, bent u hiertoe verplicht?

Moderator: Dhr.B. van Leeuwen, Innovation Lead Benelux, Sanofi
RegelRecht in de praktijk! U krijgt praktische informatie over de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de AVG, maar ook  hoe u wensen van patiënten om het gesprek met u op te nemen kunt hanteren en de verantwoordelijkheid tussen verschillende artsen betrokken bij de patiënt. 
Mw. Mr. Jolanda van Boven, gezondheidsjuriste en directeur van VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau te Arnhem.
16:00 – 17:00 uur

16:00 - 16:30 uur16:30 - 17:00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 2

AstraZeneca: Cardio-renaalsyndroom
Moderator: dr. H.M.C. Kemps, cardioloog Máxima MC
Dr. K. Damman, UMCG

Boehringer Ingelheim: SGLT2 van wetenschap naar praktijk
Prof. Dr. Brunner - La Rocca en Dr. Handoko nemen u tijdens een interactief webinar mee in de laatste ontwik­kelingen rond SGLT2-remmers en de praktische invulling voor u in uw dagelijkse praktijk.
17:00 – 18:00 uur


Plenaire sessie

Digitale quiz – ECG en Cardiovasculaire beeldvorming
Participeren aan deze sessie kan enkel tijdens de live sessie

Vrijdag 6 november

13:00 – 14:50 uur


13:00 – 13:30 uur   


13:30 – 14:00 uur   


14:00 – 14:50 uur   

Parallelsessie 1

Thema sessie 3: Werkgroep Hartfalen en Connect HF

Moderators: dr. H.J. van Duijn en prof. dr. D.J. van Veldhuisen  
• Virtual Ward

  Uitleg project Virtual Ward
  Dhr B. Buys Ballot 

• Hospital@Home

  Met de thuiszorgorganisatie Omring heeft Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineen geslagen om
  patiënten met endocarditis en hartfalen in de thuissituatie zorg te bieden die eerder alleen in het
  ziekenhuis mogelijk was. Het project wordt besproken alsmede de intensieve samenwerking die naast
  het zorgproces ook voorziet in opleiding en ontwikkeling van (o.a. digitale) infrastructuur.

  Dr. J. van Ramshorst 
• Connect Hartfalen 2015-2019

  Sinds de start van Connect Hartfalen zijn vele regio’s aangesloten en wordt gewerkt aan
  verschillende juiste zorg op de juiste plek projecten voor hartfalenzorg. Wat zijn de meest
  belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren geweest en hoe gaat Connect hier in de nieuwe
  programmafase op inspelen?

  Drs. P.E.J. van Pol

13:00 – 14:50 uur13:00 – 13.40 uur   13:40 – 14:15 uur   14:15 – 14:50 uur   


Parallelsessie 2

Thema sessie 4: Werkgroep Geriatrische Cardiologie           

Moderator: dr. S.S. Liem, cardioloog Amstelland ziekenhuis, Amstelveen
• De acute oudere patiënt op de SEH
  Prof. Dr. G.J. Blauw, Internist-ouderengeneeskundige, LUMC/HMC Behandeladviescentrum   Ouderengeneeskunde Den Haag
• De Cardiologische Zorgbrug: de brug van ziekenhuis naar huis voor kwetsbare oudere
  cardiologische patiënten
  Mw. P. Jepma, MSc, Hogeschool van Amsterdam
• Palliatieve zorg: optimalisatie, wie doe wat 
  Drs. L. Bellersen, cardioloog, Radboud UMC Nijmegen

15.00 – 16.00 uur
15.00 – 15.30 uur


15.30 – 16.00 uurGesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 1
Abbott: TriClip a promising solution for severe tricuspid regurgitation
Prof. dr. N.M.D.A. van Mieghem
• TriClip procedure; initial experience in the Netherlands 
   Dr. Martin Swaans 
• Avoid futility and identify the ideal patient 
  Prof. dr. R.J. de Winter en dr. B.J. Bouma                                 

Ferrer
Feasibility and Safety of Cangrelor in patients with inadequate P2Y12 inhibition undergoing (Primary) Percutaneous Coronary Intervention: Dutch Cangrelor Registry
Moderator: 
Prof. dr. A.W.J. van ’t Hof, Hoofd Interventie Cardiologie MUMC+ Maastricht en Zuyderland MC Heerlen, namens Maastricht Hart+Vaat Centrum/MUMC+
Dr. R.S. Hermanides (Isala hospital Zwole)

15.00 – 16.00 uur

15.00 – 15.30 uur15.30 – 16.00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 2

Zoll: The Wearable Cardioverter Defibrillator (WCD):  Protecting your Patients at Risk of Sudden Cardiac Death
Dr. V.F. van Dijk (St. Antonius Ziekenhuis)

Daiichi - Sankyo
De weg naar 5-8% diagnostic yield bij AF-screening
Dr. L.A.R. Zwart en Dr. M.E.W. Hemels 
16.00 – 17.50 uur
16:00 – 16:30 uur
16:30 – 17.00 uur
17.00 – 17:30 uur17.30 – 17.50 uur

Parallelsessie 1

Thema sessie 5: Connect ACS  en BBC-CK

Moderators: Dr. J.G. Meeder, cardioloog en NVVC-bestuurslid en prof. dr. F.H. Rutten, Professor Huisartsgeneeskunde Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
• Landelijke Transmurale Afspraak SAP (LTA-SAP)
  Dr. P.W. Danse (cardioloog) en dr. M.C.M. Loogman (huisarts en namens NHG)
  De LTA-SAP is in samenwerking met NVVC en NHG opgesteld. Besproken wordt wat de aanleiding is
  geweest, de inhoud van de LTA en de overwegingen tijdens het proces worden toegelicht en wat de
  gevolgen zijn voor de dagelijkse praktijk.
• Leidraad zorgproces pijn op de borst
  Dr. P.R.M. van Dijkman (cardioloog) en Dr. D. Vukosavljevic (kaderhuisarts)
  NVVC-Connect heeft in samenwerking met het NHG het zorgproces bij pijn op de borst omschreven en
  gaat deze in een aantal Connect-regio’s implementeren en evalueren. Besproken wordt hoe het
  zorgproces eruit ziet, welke overwegingen een rol hebben gespeeld en hoe de praktijk de Leidraad kan
  gaan gebruiken. 

• De impact van nieuwe kwaliteitsdocumenten op de praktijkvoering, registratie veranderingen en op
  DOT afleidingen
  Dr. M.W. Feenema (cardioloog)

  Wat is de impact van de nieuwe documenten op de dagelijkse praktijk, welke gevolgen heeft dit voor de
  registraties en op de DOTs? 
• Reflectie en discussie 

16.00 – 17.50 uur


16.00 – 16.40 uur


16:40 – 17:15 uur  


17:15 – 17:50 uur   

Parallelsessie 2

Thema sessie 6: CVOI: Nieuwe 2020 ESC richtlijnen

Moderators: Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, MUMC+  en dr. T.A. Simmers, CZE
• Adult Congenital Heart Disease
  Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink, EMC

• Atrial Fibrillation

  Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, MUMC
• Sports cardiology and physical activity in patients with cardiovascular disease
   Dr. H. Jorstad, Amsterdam UMC, locatie AMC

Rond de tafel sessies vrijdag 6 november

 15.00 - 15.30 uur


 Rond de tafel sessie Novartis
Van wetenschap naar praktijk - Hartfalen richtlijn 2021
Prof. Dr. H.P. Brunner-La Rocca
 15.30 - 16.00 uurRond de tafel sessie BMS/Pfizer

On demand sessies

Abstract sessies

Zes wetenschappelijke abstract sessies
Wetenschappelijke abstract sessie 1 Electrophysiology and devices 
Wetenschappelijke abstract sessie 2 Coronary artery disease
Wetenschappelijke abstract sessie 3 Heart failure
Wetenschappelijke abstract sessie 4 Cardiomyopathies
Wetenschappelijke abstract sessie 5 General cardiology and sports
Wetenschappelijke abstract sessie 6 Congenital cardiology

On Demand  sessie 1

Werkgroep E-Health en Artificial Intelligence

Moderators: volgt
• The Box LUMC
Dr. R.W. Treskes

• Wearables
Dr. V.R. van der Pas
• Juridische aspecten netwerk geneeskunde (of vergoeding e-Health)
Dr. R.W.C. Scherptong 

On Demand sessie 2
Werkgroep Transcatheter Hartklep Interventies (THI)

Moderators: dr. P. den Heijer - Amphia Ziekenhuis
• De geschiedenis van TAVI

  Prof. dr. P.P.T. de Jaegere, Erasmus MC Rotterdam
• TAVI Simplified
  Drs. J. Vendrik, Amsterdam UMC
 Landelijke database; overzicht en mogelijkheden

  Dr. P.R. Stella, UMCU Utrecht

On Demand sessie 3
Werkgroep Cardiologie en Sport

Moderators: Dr. H.T Jorstad
• Sportcardiologie is teamwork
  Dr. H.T Jorstad

• Flecaïnide en sport: “startklaar of pit stop?”
  Dr. N.R. Bijsterveld

• Sporten met een pacemaker: “from default to challenge”
  Dr. J. Hoogsteen en dr. M.L. Hendriks

• De grote sportcardiologische ECG quiz

  Dr. S.T. de Vries
• Ronde tafel discussie
  Dr. A.R. Willems,
dr. H.T Jorstad, dr. N.R. Bijsterveld, dr. J. Hoogsteen, dr. M.L. Hendriks en dr. S.T. de Vries
On Demand sessie 4

BBC Workshop i.s.m. Kamer Managers en Connect

Aan de slag met Juiste Zorg op de Juiste Plek

Moderator: dr. M.W. Feenema - Aardema

• Introductie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP))
  Dr. M.R. van der Linde, voorzitter BBC

 Welke afspraken staan er over JZOJP in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, en waarom? Wat beschrijft de
  handreiking Implementatie JZOJP? Wat is het belang van JZOJP en wat is de impact op de cardiologie? Welke factoren spelen een
  rol bij JZOJP?

• Ervaringen met JZOJP vanuit de cardiologie
  Dr. S.W.E. van de Poll, lid BBC
 
Wat zijn praktijkervaringen van cardiologen met het organiseren van JZOJP? Hoe kijken collegae aan tegen verschuiving van zorg
  Hoe ga je hier mee om? Kansen, knelpunten en bedreigingen? En wat kom je tegen in de samenwerking met de eerste lijn?

• Ervaringen met JZOP vanuit het ziekenhuis   

  Drs. L.A.A. van Reeuwijk, voorzitter Kamer Managers
 Hoe kijken ziekenhuisbestuurders aan tegen JZOJP? Wat betekent het voor het ziekenhuis? Wat is de route, wat zijn de
  belangrijkste aandachtspunten vanuit de verschillende perspectieven? Welke weerstanden kun je verwachten en hoe adresseer je
  deze?

On Demand sessie 5 
Concilium en Juniorkamer: regionaal opleiden
ModeratorsProf. dr. M.J. Schalij, cardioloog en voorzitter van het Concilium en 

Dr. P. Woudstra, cardioloog i.o. en voorzitter van de Juniorkamer

• Regionaal visiteren
  Dr. S. Veen, secretaris RGS en Projectleider Implementatie Regionaal Visiteren

  Dr. A.P.J. van Dijk, cardioloog en lid van de expertgroep van het Project Regionaal Visiteren van de RGS

• Regionaal afstemmen van EPA’s

  Dr. C.J.H.J. Kirchhof, cardioloog en secretaris van het Concilium

  Dr. G. Veen, cardioloog en bestuurslid van het Concilium

• Voorbeelden van regionaal opleiden

  AIOS uit drie regio’s vertellen over het regionaal opleiden in hun regio. 
  Regio Oost Nederland (Nijmegen)
  Drs. E. Krijger, cardioloog i.o.
  Regio Zuid West Nederland (Rotterdam/Breda)
  Dr. J.M. Cheng, cardioloog i.o.
  Regio Leiden
  Dr. M.V. Regeer, cardioloog i.o.
• Afsluiting door de moderators