4pulse website

Programma NVVC Najaarscongres online

Op 5 en 6 november zullen er vanuit Papendal live en on demand sessies in een speciaal congresportaal worden gepresenteerd.


Het programma zal de beide middagen volop gevuld worden met wetenschappelijke en educatieve sessies. Alle sessies, live en on demand zijn tijdens de congresdagen en de twee dagen daarna on demand te bekijken. Zo kunt u zelf een programma samenstellen van live sessies en on demand sessies.

Op woensdagavond 4 november, voorafgaand aan het online congres, vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. De toegang voor deze online vergadering is te vinden in het congresportal. De vergadering is enkel toegankelijk voor NVVC leden.

Woensdag 4 november

19:30 – 21:00 uurAlgemene Leden Vergadering

Donderdag 5 november

13:00 – 14:50 uur
13:00 – 13:40 uur


13:40 – 14:15 uur   


14:15 – 14:50 uur   


Parallelsessie 1

Thema sessie 1: Werkgroep NHRA en Connect AF

Transmurale initiatieven op het gebied van atriumfibrilleren

Moderators: dr. C.P. Allaart en dr. R.H. Beukema

• Guidelines AF

  Prof. dr. N.M.S. de Groot

• Dutch AF, NHR registratie en CUSTOM-AF 

  Dr. M.E.W. Hemels

• Kansen en valkuilen van wearables 

  spreker volgt

13:00 – 14:50 uur13:00 – 13:25 uur   


13:25 – 13:50 uur


13:50 – 14:15 uur


14:15 – 14:40 uur


14:40 – 14:50 uur


Parallelsessie 2

Thema sessie 2: Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie

Moderator: dr. M.J.M. Cramer
• Psychosociale aspecten van hartrevalidatie
 Dr. P.M.J.C. Kuijpers, Maastricht UMC+
• Telerevalidatie, een blik op de toekomst
 Drs. R. Brouwers, Maxima MC
• Chronisch ZorgNet: naar een landelijk netwerk voor transmurale hartrevalidatie
 Prof. dr. J.A.W. Teijink, Catharina ziekenhuis
• 
Fabels en feiten over de behandeling van stabiele angina pectoris
  Dr. R.B.A. van den Brink, Amsterdam UMC

• Invasief of leefstijl? de ProFIT trial
  Dr. H.M.C. Kemps, Maxima MC

15:00 – 16:00 uur
15:00 - 15:30 uur
15:30 - 16:00 uur
Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessies 1

Novartis

BMS-Pfizer

15:00 – 16:00 uur
15:00 - 15:30 uur


15:30 - 16:00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessies 2
Cablon: IV iron in heart failure: evidence, gaps, and what questions will ongoing CVOTs address
Moderator Prof. P. van der Meer, UMCG Groningen
Prof. dr. P. Kalra, Consultant Cardiologist Portsmouth Hospitals NHS Trust

AtriCure

16:00 – 17:00 uur
16:00 - 16:30 uur
16:30 - 17:00 uur
Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 1

Sanofi
Sanofi-Genzyme

16:00 – 17:00 uur
16:00 - 16:30 uur
16:30 - 17:00 uur
Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 2
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
17:00 – 18:00 uur


Plenaire sessie

Digitale quiz – Cardiovasculaire beeldvorming
Participeren aan deze sessie kan enkel tijdens de live sessie

Vrijdag 6 november

13:00 – 14:50 uur


13:00 – 13:30 uur   


13:30 – 14:00 uur   


14:00 – 14:50 uur   

Parallelsessie 1

Thema sessie 3: Werkgroep Hartfalen en Connect HF

Moderators: dr. H.J. van Duijn en volgt
• Virtual Ward

  Uitleg project Virtual Ward
  Dhr B. Buys Ballot 

• Hospital@Home

  Uitleg project Hospital@Home, o.a. bespreken resultaten pilot met thuiszorg.

  Dr. J. van Ramshorst 
• Connect Hartfalen 2015-2019

  Sinds de start van Connect Hartfalen zijn vele regio’s aangesloten en wordt gewerkt aan
  verschillende juiste zorg op de juiste plek projecten voor hartfalenzorg. Wat zijn de meest
  belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren geweest en hoe gaat Connect hier in de nieuwe
  programmafase op inspelen?

  Drs. P.E.J. van Pol

13:00 – 14:50 uur13:00 – 13.40 uur   13:40 – 14:15 uur   14:15 – 14:50 uur   


Parallelsessie 2

Thema sessie 4: Werkgroep Geriatrische Cardiologie           

Moderator: dr. S.S. Liem, cardioloog Amstelland ziekenhuis, Amstelveen
• De acute oudere patiënt op de SEH
  Prof. Dr. G.J. Blauw, Internist-ouderengeneeskundige, LUMC/HMC Behandeladviescentrum   Ouderengeneeskunde Den Haag
• De Cardiologische Zorgbrug: de brug van ziekenhuis naar huis voor kwetsbare oudere
  cardiologische patiënten
  Mw. P. Yepma, MSc, Hogeschool van Amsterdam
• Palliatieve zorg: optimalisatie, wie doe wat 
  Drs. L. Bellersen, cardioloog, Radboud UMC Nijmegen

15.00 – 16.00 uur
15.00 – 15.30 uur


15.30 – 16.00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 1
Abbott: TriClip a promising solution for severe tricuspid regurgitation
Prof. dr. N.M.D.A. van Mieghem
• TriClip procedure; initial experience in the Netherlands 
   Dr. Martin Swaans 
• Avoid futility and identify the ideal patient 
  Dr. R.J. de Winter                                 

Ferrer

15.00 – 16.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur

Gesponsorde wetenschappelijke parallelsessie 2
Zoll
Daiichi - Sankyo
De weg naar 5-8% diagnostic yield bij AF-screening
Dr. L.A.R. Zwart en Dr. M.E.W. Hemels 
16.00 – 17.50 uur
16:00 – 16:30 uur
16:30 – 17.00 uur
17.00 – 17:30 uur17.30 – 17.50 uur

Parallelsessie 1

Thema sessie 5: Connect ACS  en BBC-CK

Moderators: Dr. J.G. Meeder, cardioloog en NVVC-bestuurslid
• Landelijke Transmurale Afspraak SAP (LTA-SAP)
  Dr. P.W. Danse (cardioloog) en dr. M.C.M. Loogman (huisarts en namens NHG)
  De LTA-SAP is in samenwerking met NVVC en NHG opgesteld. Besproken wordt wat de aanleiding is
  geweest, de inhoud van de LTA en de overwegingen tijdens het proces worden toegelicht en wat de
  gevolgen zijn voor de dagelijkse praktijk.
• Leidraad zorgproces pijn op de borst
  Dr. P.R.M. van Dijkman (cardioloog) en Dr. D. Vukosavljevic (kaderhuisarts)
  NVVC-Connect heeft in samenwerking met het NHG het zorgproces bij pijn op de borst omschreven en
  gaat deze in een aantal Connect-regio’s implementeren en evalueren. Besproken wordt hoe het
  zorgproces eruit ziet, welke overwegingen een rol hebben gespeeld en hoe de praktijk de Leidraad kan
  gaan gebruiken. 

• De impact van nieuwe kwaliteitsdocumenten op de praktijkvoering, registratie veranderingen en op
  DOT afleidingen
  Dr. M.W. Feenema (cardioloog)

  Wat is de impact van de nieuwe documenten op de dagelijkse praktijk, welke gevolgen heeft dit voor de
  registraties en op de DOTs? 
• Reflectie en discussie 

16.00 – 17.50 uur


16.00 – 16.40 uur


16:40 – 17:15 uur  


17:15 – 17:50 uur   

Parallelsessie 2

Thema sessie 6: CVOI: Nieuwe 2020 ESC richtlijnen

Moderators: Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, MUMC+  en dr. T.A. Simmers, CZE
• Adult Congenital Heart Disease
  Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink, EMC

• Atrial Fibrillation

  Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, MUMC
• Sports cardiology and physical activity in patients with cardiovascular disease
   Dr. H. Jorstad, Amsterdam UMC, locatie AMC

On demand sessies

Abstract sessies

Zes wetenschappelijke abstract sessies

Sessie 1

Werkgroep E-Health en Artificial Intelligence

Moderators: volgt

Sessie 2
Werkgroep Transcatheter Hartklep Interventies (THI)

Moderators: dr. P. den Heijer - Amphia Ziekenhuis
• De geschiedenis van TAVI

  Prof. dr. P.P.T. de Jaegere, Erasmus MC Rotterdam
• TAVI Simplified
  Drs. J. Vendrik, Amsterdam UMC
 Landelijke database; overzicht en mogelijkheden

  Dr. P.R. Stella, UMCU Utrecht

Sessie 3
Werkgroep Cardiologie en Sport

Moderators: Dr. H.T Jorstad
• Sportcardiologie is teamwork
  Dr. H.T Jorstad

• Flecaïnide en sport: “startklaar of pit stop?”
  Dr. N.R. Bijsterveld

• Sporten met een pacemaker: “from default to challenge”
  Dr. J. Hoogsteen en dr. M.L. Hendriks

• De grote sportcardiologische ECG quiz

  Dr. S.T. de Vries
• Ronde tafel discussie
  Dr. A.R. Willems,
dr. H.T Jorstad, dr. N.R. Bijsterveld, dr. J. Hoogsteen, dr. M.L. Hendriks en dr. S.T. de Vries
Sessie 4

BBC Workshop i.s.m. Kamer Managers en Connect

Aan de slag met de Handreiking Juiste Zorg op de Juiste Plek

Moderators: dr. M.W. Feenema - Aardema

• Introductie op de Handreiking Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
  Dr. M.R. van der Linde, voorzitter BBC

  Waarom is deze  handreiking geschreven? Welke afspraken zijn over JZOJP gemaakt in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, en waarom? Wat is het belang van JZOJP en wat is de impact
  op de cardiologie?
• Ervaringen met JZOJP vanuit de cardiologie
  Dr. S.W.E. van de Poll, lid BBC
  Wat zijn ervaringen uit de praktijk met het organiseren van JZOJP? Hoe kijken collegae en ziekenhuisbestuur aan tegen productieverlies en verschuiving van zorg? Hoe ga je hier mee om? En wat kom je
  tegen in de samenwerking met de eerste lijn?
• Business case voor het structureel verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis 

  Drs. L.A.A. van Reeuwijk, voorzitter Kamer Managers
  Wat betekent JZOJP voor het ziekenhuis? Wat zijn de handvaten en hoe begin je?

  Welke weerstanden kun je verwachten en hoe adresseer je deze?

Sessie 5 
Concilium en Juniorkamer: regionaal opleiden
ModeratorsProf. dr. M.J. Schalij, cardioloog en voorzitter van het Concilium en 

Drs. P. Woudstra, cardioloog i.o. en voorzitter van de Juniorkamer

• Regionaal visiteren
  Mevr. S. Veen, secretaris RGS en Projectleider Implementatie Regionaal Visiteren

  Dr. A.P.J. van Dijk, cardioloog en lid van de expertgroep van het Project Regionaal Visiteren van de RGS

• Regionaal afstemmen van EPA’s

  Dr. C.J.H.J. Kirchhof, cardioloog en secretaris van het Concilium

  Dr. G. Veen, cardioloog en bestuurslid van het Concilium

• Voorbeelden van regionaal opleiden

  AIOS uit drie regio’s vertellen over het regionaal opleiden in hun regio. 
Sponsorsessie 1
Abiomed