4webinars

Succesvol 4webinar Zorg op Afstand
Woensdag 24 maart 2021 namen meer dan vijfenzeventig deelnemers deel aan de 4webinar Zorg op Afstand, georganiseerd door 4pulse.
Na een introductie door Joan Meeder, vice voorzitter NVVC werden twee Zorg op Afstand projecten gepresenteerd. Bas van der Hoeven liet meer zien over het Meekijkconsult en Dominik Linz demonstreerde het TeleCheckAF project. In break-out-rooms werden vervolgens door experts zes onderwerpen besproken; de juridische en financiële aspecten, medische en logistieke drempels, de kwaliteitscyclus en de implementatie van Zorg op Afstand. Na afloop van de 4webinar maakten ruim twintig deelnemers gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sponsoren van de 4webinar. ​
Deelnemers zijn tevreden over de inhoud en techniek van deze webinar, 97% van de deelnemers beveelt deelname aan een volgende 4webinar aan.

U kunt deze 4webinar (in twee delen) terugkijken via deze pagina.

4webinar Zorg op Afstand
deel 1

4webinar Zorg op Afstand
deel 2

4webinars Nr 1: ​Zorg op Afstand
Woensdag 24 maart 2021

Moderatoren

dr. J.G. (Joan) Meeder 

dr. H.J. (Hans-Marc) Siebelink


Nieuwe technologieën (o.a. eHealth en Artificiële Intelligentie (AI) worden steeds vaker ingezet voor verbetering van kwaliteit, efficiëntie van triage, monitoring en behandeling van patiënten. Zorgverleners zijn hierbij niet vastgeklonken aan de stenen van ziekenhuis/praktijk/etc.


Bij digitale zorg komt veel meer kijken dan de techniek alleen. Innovaties in organisatie van zorg zijn samen met technische innovaties zijn essentieel om deze netwerkzorg en Zorg op Afstand te organiseren. Daarnaast is het belangrijk dat er transparantie is over kwaliteit, uitkomstmaten, doelmatigheid en kaders van deze nieuwe ontwikkelingen. 

Zorg op Afstand vereist verder vaak multidisciplinaire samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn. Maar ook decentralisatie van niet-complexe zorg en centralisatie van complexe zorg, om uiteindelijk tot doel om doelmatige zorg op de juiste plaats te kunnen bieden. Hierbij zijn er ook nog juridische, financiële, medische en logistieke drempels. Aan de hand van twee voorbeelden willen al deze aspecten tijdens de webinar met u doornemen. Voorbeeld 1: Samenwerking eerste en tweede lijn. Het meekijkconsult. Voorbeeld 2: On-demand app-based rate and rhythm monitoring to manage atrial fibrillation through teleconsultations.

Programma

Accreditatie NVVC: 2 punten

 • Opening en Introductie van het concept "zorg op Afstand"
 • Bespreking stellingen en Poll
 • Presentatie van de projecten
  Samenwerking eerste en tweede lijn. Het meekijkconsult
  spreker: dr. B.L. (Bas) van der Hoeven
  On-demand app-based rate and rhythm monitoring to manage atrial fibrillation through teleconsultations,
  spreker: dr. D. (Dominik) Linz
 • Bespreken van belangrijke aspecten van ''Zorg op Afstand" in interactieve break-out-sessies 2x 20 minuten. (parallel)
  • Thema's: Financieel, Juridisch, Medisch, Logistiek, Kwaliteitssysteem, Implementatie & draagvlak
 • Terugkoppeling uit de break-out-sessies
 • Mening toehoorders, peilen aan de hand van een Poll
 • Conclusie en Afsluiting (21:00 uur)
 • 10 minutensessie 'Vragen aan sponsoren' 

Dit webinar geeft u veel informatie over zowel de organisatorische, medisch inhoudelijke, financiële, logistieke en juridische aspecten van Zorg op Afstand
U kunt deze 4webinar (in twee delen) terugkijken via de bovenstaande hyperlinks op deze pagina.

10 minutensessie
'Vragen aan sponsoren'

Na afloop van het webinar werd de mogelijkheid geboden om de sponsoren vragen te stellen over het thema Zorg op Afstand.