4webinars

4webinars Nr 2: ​COVID-19  Lessons learned          


Uniek inzicht in data van NZa | LOGEX | NHR   
 
Woensdag 16 juni 2021, aanvang: 19:00 uur
​Accreditatie NVVC: 2 punten
​Moderatoren
dr. E.P. (Ed) de Kluiver (voorzitter webinar)
drs. M.R. (Marcel) van der Lindedrs. M.R. (Marcel) van der Linde


Woensdag 16 juni 2021 organiseerde 4pulse dit tweede 4webinar van het jaar. Tijdens deze interactieve webinar werd inzicht en informatie over de lessons learned van de COVID-19 pandemie en de effecten van uitgestelde zorg gegeven. Daarnaast werden ervaringen gedeeld; hoe heeft de afgelopen periode de zorg veranderd en wat moet daarvan behouden blijven? Dit webinar werd door de NVVC geaccrediteerd met 2 punten.  

Met presentaties van NZa / Zorgdomein | LOGEX, NHR en NVVC:

 • Verwijzing vanuit de eerste lijn, door Milan Pleus
 • Spoedverwijzingen PCI centra, door Niki Medendorp
 • Productie, capaciteit en inzet personeel door Marcel van der Linde

Met break-out-sessies:

 • COVID-19 voor de AIO | moderator dr. P. (Pier) Woudstra (MCL)
  Beïnvloeding op opleiding. Carrièreperspectief gewijzigd? 
 • Richtlijn tijdens een pandemie | moderator dr. R.J. (Rutger) Hassink (UMCU)
  Wat zijn we anders gaan doen? Afgeweken van de richtlijnen?
 • Organisatie in een volgende pandemie | moderator prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum (NVVC)
  Wanneer / hoe zijn we goed voorbereid? Wat kan de NVVC daarin bijdragen?
 • Hoeveel zorg is er verdampt? | moderator drs. M.R. (Marcel) van der Linde (NVVC Connect)
  Welke zorg niet geleverd, welke zorg is overgebleven.
 • Kan conservatiever behandelen? | moderator dr. D. (Dennis) van Veghel (NHR)
  Wachtlijsten niet toegenomen, is er anders, conservatieve of op een alternatieve wijze behandeld?

Met polls:

•  In welke mate is tijdens de piek in de eerste golf het aantal verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn gereduceerd

•  In welke mate zijn tijdens de eerste golf de presentatie van acute myocardinfarcten (STEMI en non-STEMI) gemuteerd

•  In welke mate is op basis van jullie ervaring/indruk de cardiovasculaire sterfte in 2020 gewijzigd

•  De voorspellingen/verwachte verwijs- en productiegegevens zijn geen goed ijkpunt meer doordat de leefwijze van mensen is veranderd door corona

•  COVID-19 heeft de zorg die wij leveren structureel veranderd


•  De lessen van COVID-19 zouden moeten leiden tot beter naleven van de cardiologische richtlijnen, zoals OMT vooraf aan invasieve diagnostiek en interventies


•  In een pandemie moeten we zoveel mogelijk vermijden om reguliere zorg af te schalen

Programma overzicht

Accreditatie NVVC: 2 punten

 • Opening en Introductie van het webinar, COVID-19 (aanvang 19:00 uur)
  Doel en achtergrond van het onderzoek
  Polls
 • Presentaties over de impact op:
  1e presentatie:     Verwijzingen vanuit de eerste lijn (NZa / Zorgdomein                            presentator: dr. M. (Milan) Pleus
  2e presentatie:     Wachttijden cardiologische zorg tijdens COVID-19 pandemie (NHR)    presentator: dr. N. (Niki) Medendorp
  3e presentatie:     Productie, capaciteit en inzet personeel (NVVC/LOGEX)                      presentator: drs. M.R. (Marcel) van der Linde
 • Break-out-sessies
  2x 20 minuten break-out-sessie
  Terugkoppeling vanuit de moderatoren (Kennisdeling ontvangen feedback deelnemers, consolidatie van uitkomsten)
 • Algemene conclusie
  Polls
  Afsluiting webinar (21:00 uur)