Over 4pulse B.V.

4pulse B.V. is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) met als doel de bedrijfsmatige activiteiten te scheiden van de primaire verenigingszaken van de beroepsvereniging. Daarbij behoren tevens de financiële, contractuele, juridische en vennootschapsbelasting (Vpb) verplichtingen. 
4pulse B.V. is een 100% dochteronderneming van de NVVC, het NVVC bestuur is enig aandeelhouder van 4pulse B.V.

Voor actualiteiten en overige informatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verwijzen wij u naar de NVVC website.

Contactgegevens

030 2345000

Tijdens kantoortijden zijn wij telefonisch bereikbaar


Uw e-mails beantwoorden wij altijd zo spoedig mogelijk.

Kantoor

4pulse B.V. is gevestigd in het Holland Heart House. 

Onder de naam Holland Heart House zijn een aantal organisaties gehuisvest aan het Moreelsepark te Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Netherlands Heart Institute, DCVA, Cardiovasculair Onderwijsinstituut, de Nederlandse Hartregistratie, de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland. 

4pulse B.V.

Moreelsepark 1

3511 EP UTRECHT

The Netherlands

Kamer van Koophandel: 69513112


Privacy policy


Als 4pulse B.V. doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
4pulse B.V. houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

In het kort:
 • wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
 • wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming mocht die vereist zijn voor verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:

 • Inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers:
 • het laten overdragen van u persoonsgegevens aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij;
 • het intrekken van gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
De volledige tekst kunt u nalezen in de Privacy policy (PDF)

Als 4pulse B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@4pulse.nl


Cookies

4pulse B.V. maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen de computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen. 

4pulse B.V. maakt gebruik van:
 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan bezoekers de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar zij om hebben gevraagd. Bezoekers kunnen zich niet voor functionele cookies afmelden.
 • Eigen cookies. Eigen cookies zijn door of voor 4pulse B.V. gemaakt en plaatst 4pulse B.V. op de computer, tablet of telefoon van de bezoeker. Uitsluitend 4pulse B.V. heeft toegang tot deze cookies.
 • Cookies van derden. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. 4pulse B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk

4pulse B.V.

Contactpersoon

Iris van der Valk,

directeur NVVC


☎   030 2345000

✉    info@4pulse.nl

4finance

Voor vragen over ontvangen facturen,
stuur uw vraag per e-mail aan finance@4pulse.nl
Vermeld hierbij uw debiteurnummer en factuurnummer.